Fraim Kozijnen

Privacy

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van skipdemakelaar.nl U dient zich ervan bewust te zijn dat skipdemakelaar.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. skipdemakelaar.nl behandeld uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze geïmplementeerd zal worden in de Nederlandse wet (de Relevante Wetgeving)

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van skipdemakelaar.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze diensten heeft skipdemakelaar.nl de volgende
gegevens van de klant nodig:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen een bewerkingsovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens
bijvoorbeeld doorgeven aan een van onze partners die zorgen voor de uitvoering van de opdracht die u bij ons geplaatst heeft. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de relevante wetgeving.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van skipdemakelaar.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Uw gegevens blijven bewaard zolang u klant (abonnee) bent bij skipdemakelaar.nl, omdat we zonder die gegevens de diensten niet kunnen leveren. Als u geen klant (abonnee) meer bent zullen uw gegevens worden verwijderd. Ook zullen we inactieve klanten na 5 jaar verwijderen.

Links

Op onze website staan links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd het privacy beleid van de betreffende website te lezen.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe de gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van skipdemakelaar.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te
houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en “services”, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

skipdemakelaar.nl bied nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van aanbiedingen, tips, acties en ander nieuws. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie daarvoor onderstaande contactgegevens.

Beveiliging

skipdemakelaar.nl doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door de volgende maatregelen:

  • beveiligingen computers
  • beveiligingen netwerken
  • beveiligingen servers
  • gegevens worden alleen gedeeld met de daarvoor geautoriseerde werknemers
  • Alle werknemers van skipdemakelaar.nl hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

U mag ons vragen om inzage in uw gegevens
U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst
U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie op uw verzoek ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet hoeft te doen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerking.
U mag uw toestemming om u gegevens te verwerken altijd weer intrekken.
Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt mogen wij dan geen gegevens meer van u verwerken.
Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder vertrouwelijk informatie begrijpen wij alle informatie waarvan u hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Zoals eerder gemeld hebben alle werknemers van skipdemakelaar.nl een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft
over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Skipdemakelaar.nl

Kamerlingh Onnesweg 23316 GL Dordrecht

085 – 677 8725
info@fraimkozijnen.nl